Sprawozdania finansowe dla Banku Pekao

W 2010 roku, oprócz opracowania Raportu Rocznego Bank Pekao SA powierzył nam także zadanie wymagające niezwykłej odpowiedzialności i sprawnej współpracy. Na zlecenie Departamentu Rachunkowości przygotowaliśmy zestaw sprawozdań finansowych przeznaczonych do publikacji on-line. O przebiegu realizacji tego zadania najlepiej świadczy list rekomendacyjny jaki otrzymaliśmy po wykonaniu pracy.

 

Bank Pekao SA, Departament Rachunkowości


Departament Rachunkowości Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że firma No Hau sp. z o.o. przygotowała do publikacji zgodnie z ustalonym projektem graficznym sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2009. Z zadania tego spółka wywiązała się wzorowo. Poziom świadczonej usługi i zaangażowanie świadczą o profesjonalizmie osób współpracujących przy wykonaniu powierzonego zadania. Współpraca pracowników No Hau z Bankiem przebiegła efektywnie i w przyjaznej atmosferze.

Dyrektor Zarządzający
Departamentu Rachunkowości
Piotr Miałkowski

Tagi: ,

KLIENT: Bank Pekao