Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) działa na polskim rynku już od 1999 roku. Jest to największa Organizacja Inwestorska w Polsce. SII od 8 lat jest członkiem europejskiej organizacji inwestorskiej Euroshareholders. Od momentu pojawienia się na rynku Stowarzyszenie podejmuje szereg działań mających na celu ochronę i pomoc inwestorom, między innymi przez interwencje w ich imieniu i interesie. Poprzez liczne atrakcyjne szkolenia i konferencje (m.in. Konferencja WallStreet, Szkolenia Akademia Tworzenia Kapitału, Konferencja „Profesjonalny Inwestor”, Czasopismo „Akcjonariusz”) Stowarzyszenie edukuje inwestorów, aby ich efektywność inwestycyjna była dużo wyższa niż dotychczas. Organizowane przez SII spotkania inwestorskie, konferencje oraz szkolenia to w wielu przypadkach największe tego typu imprezy w Polsce. Źródło: www.sii.org.pl

KLIENT: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych