Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA”

Przegląd Kabaretów PAKA powstał w latach osiemdziesiątych XX wieku w DS UJ „Piast” z inicjatywy grupy studentów Uniwersytety Jagiellońskiego, jako forma działalności opozycyjnej względem ówczesnej rzeczywistości. Skład pierwszego Komitetu Organizacyjnego, działającego jako samodzielna grupa twórcza studentów UJ pod patronatem Rektora UJ: Mirosław Wujas (przewodniczący), Alina Pięta, Lucyna Marszałek, Agnieszka Czapska (Kozłowska), Wojciech Kulasa, Andrzej Rosłaniec. Wraz z zaangażowaniem organizatorów Paki również w prowadzenie Studenckiego Centrum Kultury UJ „Rotunda” ciężar funkcjonowania Paki przesuwa się z DS „Piast” do Rotundy, a w połowie lat dziewięćdziesiątych PAKA jest jednym ze środowisk założycielskich Stowarzyszenia „Rotunda”, którego celem jest kontynuacja działalności SCK UJ „Rotunda”. Rozrost działalności środowiska Paki i całego Stowarzyszenia „Rotunda” powoduje potrzebę decentralizacji i w roku 2006 powstaje Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA”, którego celem jest kontynuowanie ponad dwudziestoletniej już historii środowiska Przeglądu Kabaretów PAKA. (www.paka.pl)

KLIENT: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA”