System identyfikacji dla Miasta i Gminy Olkusz

Konkurs na nowe logo Srebrnego Grodu ogłoszono w roku 2008. Z przedstawionych w konkursie propozycji jury wybrało propozycję No Hau Studio. Wraz ze znakiem opracowaliśmy także Podręcznik Systemu Identyfikacji uwzględniający większość potencjalnych potrzeb Miasta i Gminy Olkusz. Podręcznik Identyfikacji opisuje między innymi: relację pomiędzy nowym logotypem, a historycznym herbem miejskim, zasady typografii – podstawowe czcionki i ich zastosowanie oraz kolorystykę logotypu, kwestie związane z projektowaniem różnorodnych materiałów promocyjnych, oznakowaniem wewnętrznym itd. Z przyczyn niezależnych od No Hau Studio nowego systemu identyfikacji nie wdrożono w praktyce.

Tagi: , , ,

KLIENT: Miasto i Gmina Olkusz