System identyfikacji dla spółki Centrum Klima

Pracę nad nowym systemem identyfikacji Centrum Klima S.A. rozpoczęto od analizy dotychczasowo funkcjonującego logotypu. Poddano ocenie charakter jego formy, dobór czcionki, konstrukcję, symboliczne znaczenie poszczególnych elementów, równowagę całościowego układu graficznego oraz kolorystykę. Analiza wyłoniła kilka konkretnych problemów, z którymi zespół zmierzył się przy projektowaniu nowego znaku. Przed rozpoczęciem prac projektowych Klient otrzymał opracowanie zawierające dwie części: w pierwszej znajdowały się wyniki analizy – szczegółowy opis wniosków, w drugiej – wstępne projekty nowego znaku, uwzględniające różnorodne warianty rozwoju („od ewolucji do rewolucji”). Klient wybrał „drogę ewolucji” – w ten sposób powstał nowy znak, logicznie bazujący na dotychczasowym, lecz pozbawiony jego wad. Przeprojektowano konstrukcję symbolu, kolorystykę i czcionkę. W efekcie rozpoznawalne, dzięki wieloletniej tradycji, logo firmy zachowało charakter, zyskując nowoczesną i funkcjonalną formę.

Zaprojektowanie całego systemu identyfikacji wymagało przede wszystkim dobrej diagnozy potrzeb firmy. System miał umożliwiać elastyczną rozbudowę, wymagała tego specyfika oferty, regularnie wzbogacanej o nowe grupy produktowe. Pracę rozpoczęto od analizy języka komunikacji, którym do tej pory posługiwała się spółka. Ocenie podlegał każdy, nawet najmniejszy, element komunikacji z otoczeniem biznesowym. Kluczową kwestią okazała się odpowiednia kategoryzacja wizualna oferty – jednym z ważniejszych elementów identyfikacji jest system ikon i nowa paleta kolorystyczna. Opracowany przez nas podręcznik systemu identyfikacji zawiera zestaw ujednoliconych zasad rządzących identyfikacją, szczegółowo opisanych i dla większej czytelności zilustrowanych przykładami zastosowań. Podręcznik został przygotowany tak, by mogli się nim bez problemu posługiwać zarówno pracownicy firmy (dział marketingu), jak i profesjonaliści wynajmowani przez firmę do realizacji różnego rodzaju projektów opartych na pracach graficznych (materiały drukowane, elektroniczne itp.) lub koncepcyjno-graficznych (stoiska firmowe, prezenty, gadżety, itp).

Tagi: , , ,

KLIENT: Centrum Klima