System identyfikacji dla Województwa Lubelskiego

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego odbiega od standardowych rozwiązań tego typu, które oferują użytkownikowi kilka możliwości i wiele ograniczeń. Innowacyjność naszego rozwiązania polega na tym, że otwiera ono przed użytkownikiem pełnię możliwości, narzucając jedynie kilka ograniczeń, niezbędnych dla zachowania spójności.

Jest to pierwszy w Polsce system identyfikacji regionalnej, który daje użytkownikowi tak wielką wolność kreatywną. Jest to także jedna z niewielu w Polsce identyfikacji, która zawiera własny krój czcionki – krój Lubelskie.

Rozwiązanie, które znajduje się w początkowym etapie wdrażania stworzy oryginalną, spójną i rozpoznawalną oprawę wizualną dla wszystkich działań promujących Lubelszczyznę.

Z całościową koncepcją i zasadami działania Systemu Identyfikacji Województwa Lubelskiego można zapoznać się ściągając plik z prezentacją.

Tagi: , , ,

KLIENT: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego