Teksty na potrzeby projektów realizowanych dla Z.Ch.Police

Tak jak w przypadku innych, podobnych publikacji, pracę nad zawartością obu Raportów Rocznych (2007, 2009) oraz Raportu Środowiskowego (2009) rozpoczęliśmy od zaproponowania Klientowi struktury merytorycznej. Struktura RR 2007 uwzględniała fakt, że miała to być pierwsza drukowana publikacja spółki, z tej przyczyny otwierał ją rozdział opisujący historię Zakładów, a zamykały rozdziały: „Społeczna odpowiedzialność biznesu” i „Strategia środowiskowa”, obszernie omawiające bieżące i planowane działania na rzecz ochrony środowiska.

Podstawą naszej pracy jest zrozumienie tematu. Niejednokrotnie oznacza to przyspieszony kurs wiedzy merytorycznej dotyczącej danego zagadnienia. W przypadku pracy nad tekstami do Raportu Rocznego 2007 dla „POLIC” musieliśmy przyswoić sobie podstawowe dane dotyczące specyfiki produktów przemysłu chemii ciężkiej. Ta wiedza i praktyka znacznie ułatwiła nam pracę nad tekstami do Raportu Rocznego oraz Raportu Środowiskowego 2009.

Każda firma funkcjonuje w dwóch wymiarach: biznesowym i ludzkim. Kiedy zabieramy się do pisania tekstów, przede wszystkim gromadzimy materiał źródłowy – im bardziej różnorodny, tym lepszy. Bazą do pracy nad tekstem są oczywiście różnego rodzaju dokumenty przekazane nam przez Klienta, ale materiałów poszukujemy także sami. Przygotowując się do pracy czytamy wszystkie artykuły i notki prasowe dotyczące spółki (opublikowane nie tylko danego roku, ale najczęściej także kilka lat wstecz). W przypadku Raportu Rocznego 2007 bezcennym materiałem pokazującym zarówno biznesowy, jak i ludzki wymiar działalności Spółki okazał się elektroniczny miesięcznik firmowy.

Tagi: ,

KLIENT: Zakłady Chemiczne "Police"